АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА РЕЗЕРВОАРИ

1

Антикорозионната защита на резервоар се извършва в няколко етапа. 

Измиване обилно на резервоара с топла вода и препарат за миене.

2

Втори етап е обезмасляване с обезмаслителя на фирма Фертан. Като резервоара се разклаща интензивно, за да бъдат отстранени всички неустойчиви фрагменти в него. Обилно измиване с гореща вода или пароструйка.

3

Трети етап . Ако резервоарът е силно корозирал се третира с Федокс – продукт на фирма Фертан , който разтваря многослойна ръжда. Запушват се отворите на резервоара и се пълни с разредения Федокс , загрят до 60 градуса. Резервоарът се разклаща интензивно и се оставя така от 1 до 24 часа според степента на засегналата го ръжда. След което обилно се измива с вода и ако има дупки се запълват с течен метал на Фертан .

4

Четвърти етап е нанасянето на Фертан ръждопреобразувател  върху още мокрия резервоар. След като се джурка известно време , излишния фертан се излива и резервоара се оставя за 24 часа , за да подейства фертана. След което се измива с вода и се оставя да съхне.

5

Пети етап е нанасянето на крайната защита. Това е Тапокс двукомпонентен продукт на фирма Фертан. Продуктът се смесва много добре като се разбърква докато се хомогенизира , излива се в резервоара и се джурка, докато покрие целия резервоар отвътре. Излишното количество се излива. След което резервоарът се поставя на пода с всички отвори отпушени и се поставя вентилатор със слаба струя да изкарва изпаренията. Ние ползваме вентилатор от компютър. Така оставения резервоар съхне поне 72 часа, след което правим проба с бензин и ако не се оцвети в червено всичко е наред и резервоарът е готов за употреба.

Гаранцията, която даваме на покритието след обработка е 10 години. Можем да направим антикорозионна защита на всякакъв тип резервоари от агресивни химически агенти, като за някой от тях може да се наложи предварителна тестване на продукта.

Премахва се ръждата в резервоара и след това се нанася продукт, който го защитава от по-нататъшна корозия.

Този тип обработка е подходяща дори и за нови метални резервоари. Гаранцията, която се дава е 10 години.

Прави се оглед на резервоара и се преценява състоянието. След което се измива много добре.

Ако ръждата е много груба , като тази от снимките използваме Федокс.

След отстраняването на грубата ръжда следва обработката с Фертан ръждопреобразувател.

Това е резултатът след обработка с Фертан.

Следва нанасяне на финалното покритие от Тапокс.

Това е покритието което се получава в резервоара.

Гаранцията която се дава на това покритие е 10 години. Гаранцията отпада в случаите на механична намеса.